Schommel info


Een schommel is een toestel waar de gebruiker onder het ophangpunt zit en een slingerende beweging mee kan maken. Er zijn verschillende uitvoeringen:
Voor schommels gelden de 'Eisen voor alle speeltoestellen'. Daarnaast gelden er voor schommels extra eisen:
EN 1176-2: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels.
Hieronder staat een overzicht van de aanvullende eisen.

Vingerbeknelling
Om het afklemmen van vingers te voorkomen mag de afstand tussen de schakels van een ketting maximaal 8,6 mm zijn. De opening van ringen bij de verbinding van kettingen met andere onderdelen moet minimaal 12 mm zijn. Kettingen kunnen het beste afgedekt worden met een hoes.

Ruimte om een schommel
Voor de valruimte en plaatsing van bodemmateriaal gelden bij schommels specifieke eisen.

Hekken
Hekken rond een schommel zijn niet verplicht. Als er veel ongevallen door boten plaatsvinden, kunnen er hekken geplaatst worden om de schommel. De hekken dienen ruim om de schommels heen te staan zodat kinderen die van de schommel afspringen niet op het hek kunnen springen. Het hek moet ook moeilijk beklimbaar zijn zodat kinderen er niet bovenop gaan zitten. Hierdoor zou de situatie gevaarlijker kunnen worden. Er moet ook voldoende afstand zijn tussen hekken/muur en de schommelstelling. Er is geen harde eis voor de afstand tussen de schommelstelling en de muur of het hek (als de schommel parallel aan de muur staat). Wij adviseren om voor die afstand 1,5 meter te hanteren. Dit is de minimale vrije ruimte rondom een speeltoestel.

Botsen
Botsen is een van de grootste problemen die gebeurt bij en door schommelen. Om ernstige botsingen te voorkomen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen:

Stabiliteit / stevigheid
De verbindingen van een schommel moeten zodanig vastzitten dat ze alleen met gereedschap los te maken zijn. Ook kettingen en kabels kunnen het beste op deze manier worden vastgemaakt.
Een eenpuntsophanging kan het beste worden voorzien van een reserve ophanging. Deze kan de schommel dragen als de hoofdverbinding mocht bezwijken.
Verder is het belangrijk dat er geen ongewenste beweging zit in de constructie, met name bij belast zwaaien. Bewegende delen moeten op slijtage gecontroleerd worden.

Schommelzitjes
Ook voor schommelzitjes gelden specifieke eisen

Normwijzigingen schommels
Normwijziging sinds 2008 , kijk ook bij het overzicht van de belangrijkste normwijzigingen.